Herzlich willkommen bei DIALOG | MUZEUM
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Museen sind kompetente Agenturen des Dialoges zwischen den Kulturen.
Ziel des Projektes, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klatovy durchgeführt wird, ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
Dieser Wissenstransfer in der Museumsarbeit soll helfen, mentale und sprachliche Barrieren abzubauen und die Mobilität der Menschen im gemeinsamen Kulturraum zu fördern.

Srdečně vítáme! – DIALOG | MUZEUM
kompetenční síť pro budoucnost regionu

Muzea jsou kompetentními agenturami dialogu kultur obou zemí. Cílem projektu, který realizuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, je budování přeshraniční spolupráce v oblasti základních muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Tento transfer znalostí v oblasti muzejní práce má pomoci odbourat mentální a jazykovou bariéru a podpořit mobilitu lidí ve společném kulturním prostoru.

Keramik aus Koloveč

Objekt des Monats

Keramik aus Koloveč

Keramik aus Koloveč. Die Tradition dieser Töpferwerkstatt begann schon vor sieben Generationen im Jahre 1785. Koloveč ist eine Marktgemeinde unweit von Klatovy. Die Geschichte der Töpferware aus Koloveč reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Seit dem frühen 19. Jahrhundert erreicht die Produktion überregionale Bedeutung; Koloveč gehört zu den wichtigsten Töpferzentren in Böhmen. mehr >

předmět měsíce

Keramika z Koloveč

Keramika z Koloveč. Tradice této hrnčířské dílny začala již před sedmi generacemi v roce 1785. Koloveč je středisková obec nedaleko Klatov. Historie kolovečské keramiky sahá do 15. století. Na počátku 19. století již přesahuje svou produkcí místní rámec a patří mezi nejvýznamnější hrnčířská střediska v Čechách. více >