Herzlich willkommen bei DIALOG | MUZEUM
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Museen sind kompetente Agenturen des Dialoges zwischen den Kulturen.
Ziel des Projektes, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klatovy durchgeführt wird, ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
Dieser Wissenstransfer in der Museumsarbeit soll helfen, mentale und sprachliche Barrieren abzubauen und die Mobilität der Menschen im gemeinsamen Kulturraum zu fördern.

Srdečně vítáme! – DIALOG | MUZEUM
kompetenční síť pro budoucnost regionu

Muzea jsou kompetentními agenturami dialogu kultur obou zemí. Cílem projektu, který realizuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, je budování přeshraniční spolupráce v oblasti základních muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Tento transfer znalostí v oblasti muzejní práce má pomoci odbourat mentální a jazykovou bariéru a podpořit mobilitu lidí ve společném kulturním prostoru.

Brillen aus Nýrsko/Neuern

Objekt des Monats

Brillen aus Nýrsko/Neuern

Brillen aus Nýrsko/Neuern 1873 gründeten die Gebrüder Ekstein mit achtzehn Mitarbeitern in Prag ihre optische Werkstatt zur Herstellung von Brillen. Sie wurde 1887 nach Wien verlegt und zu einer Fabrik ausgebaut. 1895 verlegten die Gebrüder Ekstein den Betrieb nach Nýrsko (OKULA). mehr >

předmět měsíce

Brýlí v Nýrsku

Brýlí v Nýrsku Pro výrobu brýlí v Pošumaví, přesněji v Nýrsku je důležitý rok 1873, kdy bratři Eksteinové založili v Praze svoji optickou dílnu s osmnácti pracovníky. Tato dílna se v roce 1887 přestěhovala do Vídně, kde získala tovární charakter. Začátkem nýrského podniku OKULA je rok 1895, kdy byla bratry Eksteiny přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky z Vídně do Nýrska. více >