Herzlich willkommen bei DIALOG | MUZEUM
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Museen sind kompetente Agenturen des Dialoges zwischen den Kulturen.
Ziel des Projektes, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klatovy durchgeführt wird, ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
Dieser Wissenstransfer in der Museumsarbeit soll helfen, mentale und sprachliche Barrieren abzubauen und die Mobilität der Menschen im gemeinsamen Kulturraum zu fördern.

Srdečně vítáme! – DIALOG | MUZEUM
kompetenční síť pro budoucnost regionu

Muzea jsou kompetentními agenturami dialogu kultur obou zemí. Cílem projektu, který realizuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, je budování přeshraniční spolupráce v oblasti základních muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Tento transfer znalostí v oblasti muzejní práce má pomoci odbourat mentální a jazykovou bariéru a podpořit mobilitu lidí ve společném kulturním prostoru.

Husar, Spielzeug

Objekt des Monats

Husar, Spielzeug

Husar, Spielzeug, Holz, Skašov. Ausstellung “Made in Cham | Made in Klatovy”, 24. September 2014 bis 15. April 2015 im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut.
mehr >

předmět měsíce

Husar, hračka

Husar, hračka, dřevo, Skašov. Výstava “Made in Cham | Made in Klatovy – bavorsko-české dějiny výrobků”, 24. září 2014 až 15. dubna 2015 v Poutním muzeum Neukirchen b. Hl. Blut.
více >