Herzlich willkommen bei DIALOG | MUZEUM
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Museen sind kompetente Agenturen des Dialoges zwischen den Kulturen.
Ziel des Projektes, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klatovy durchgeführt wird, ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln.
Dieser Wissenstransfer in der Museumsarbeit soll helfen, mentale und sprachliche Barrieren abzubauen und die Mobilität der Menschen im gemeinsamen Kulturraum zu fördern.

Srdečně vítáme! – DIALOG | MUZEUM
kompetenční síť pro budoucnost regionu

Muzea jsou kompetentními agenturami dialogu kultur obou zemí. Cílem projektu, který realizuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, je budování přeshraniční spolupráce v oblasti základních muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Tento transfer znalostí v oblasti muzejní práce má pomoci odbourat mentální a jazykovou bariéru a podpořit mobilitu lidí ve společném kulturním prostoru.

Herstellung von Perlmuttknöpfen in Hory Matky Boží

Objekt des Monats

Herstellung von Perlmuttknöpfen in Hory Matky Boží

Herstellung von Perlmuttknöpfen in Hory Matky Boží. In Böhmen gab es einige bedeutende Zentren der Perlmuttindustrie, am bekanntesten wohl Žirovnice bei Pelhřimov. In Hory Matky Boží wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Perlmuttknöpfe hergestellt. mehr >

předmět měsíce

Perleťářství v Horách Matky Boží

Perleťářství v Horách Matky Boží. V českých zemích bylo několik výraznějších středisek výroby z perleti, nejznámější asi byla Žirovnice u Pelhřimova. V Horách Matky Boží bylo perleťářství, především výroba knoflíků z perleti, známo v druhé polovině 19. století. více >