DIALOG | MUZEUM Cham – Klatovy
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Das Museumsreferat des Landkreises Cham und das Landeskundliche Museum Dr. Hostaš Klatovy / Klattau führen bis 2011 im Rahmen des Ziel 3-Programms Freistaat Bayern – Tschechische Republik das gemeinsame Projekt DIALOG | MUZEUM durch.

Seit fast 20 Jahren arbeiten Museen im Landkreis Cham mit Institutionen in der Tschechischen Republik zusammen. Mit dem Museum Klattau findet seit 1990 ein reger Austausch von Ausstellungen statt. Ziel des Projektes DIALOG | MUZEUM, das Mitte 2008 starten konnte, ist es nun, diese grenzüberschreitende Kooperation durch Wissenstransfer und fachlichen Austausch in der Museumsarbeit nachhaltig auszubauen und ein Netzwerk der Museen zu schaffen, von dem Fachkräfte gleichermaßen wie Museumsbesucher profitieren können.

Im Mittelpunkt der grenzüberschreitenden Kooperation stehen die Kernaufgaben der Museen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Das Netzwerk der Museen sieht vor, dass Mitarbeiter der Häuser in der Praxis ihr Fachwissen kommunizieren. Aus der alltäglichen Zusammenarbeit wird zum Beispiel ein deutsch-tschechisches Kompendium von Fachbegriffen des Museumswesens entstehen.

Ausstellungen werden ausgetauscht. Zum Abschluss des Projektes wird die gemeinsame Ausstellung „Sammeln und Sammler“ in Klattau und im Museum des Landkreises Cham stattfinden.

Bayerischer Partner (Lead-Partner)

Projektbüro DIALOG│MUZEUM
Landratsamt Cham
Museumsreferat
Projektleitung Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx
Rachelstraße 6
D–93413 Cham

Tel. +49 (0)9971 / 78-218
Fax +49 (0)9971 / 845-218
kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de

Tschechischer Partner

Landeskundliches Museum Dr. Hostaš
Direktor Mgr. Luboš Smolík
Hostašova 1
CZ–339 01 Klatovy IV.

Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

 • Logo Europäische Union
 • Logo Ziel 3
 • Logo Hostas
 • Logo Landkreis Cham Bayern

Ein Projekt von Landkreis Cham, Museumsreferat und Museum Dr. Hostaš Klattau, gefördert durch das Ziel 3-Programm der Europäischen Union Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007–2013 (INTERREG IV)

Projektteam

Bayerischer Partner

Museumsreferat des Landkreises Cham
Tel. +49 (0)9971 / 78-218
kultur@lra.landkreis-cham.de

 • Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, Kulturreferentin, Projektleitung
 • Günther Bauernfeind M.A., Kulturwissenschaftler
 • Maria-Luise Segl M.A., Kulturwissenschaftlerin
 • Gaby Klauk, Projektbüro Sekretariat

Tschechischer Partner

Landeskundliches Museum Dr. Hostaš
Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz

 • Direktor Mgr. Luboš Smolík
 • Petra Kestnerová, Mitarbeiterin

DIALOG | MUZEUM Cham – Klatovy
Kompetenční síť pro budoucnost regionu

Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech realizují do r. 2011 v rámci Cíle 3 – programu Svobodný stát Bavorsko – Česká republika společný projekt DIALOG│MUZEUM.

Již téměř 20 let spolupracují muzea okresu Cham s institucemi v České republice. S muzeem v Klatovech probíhá neustálá výměna výstav již od r. 1990. Cílem projektu DIALOG│MUZEUM, který mohl odstartovat v polovině roku 2008, je nyní trvalé rozšíření této přeshraniční spolupráce o transfer znalostí a odbornou výměnu v oblasti muzejní práce a vytvoření sítě muzeí, ze které by mohli profitovat odborníci stejně tak jako návštěvníci muzeí.

Středem pozornosti přeshraniční spolupráce jsou základní muzejní činnosti: sběratelská, ochranná, výzkumná, výstavní a zprostředkovatelská. Účelem sítě muzeí je, aby si pracovníci obou institucí mohli v praxi vyměňovat své odborné znalosti. Z průběžné spolupráce vznikne například německo-české kompendium odborných výrazů z oboru muzejnictví.

Bude docházet k výměně výstav. Na závěr projektu se v Klatovech a v muzeum okresu Cham bude konat společná výstava „Sběratelská činnost a sběratelé“.

Bavorský partner (Vedoucí partner)

Projektová kancelář DIALOG│MUZEUM
Landratsamt Cham
Referát muzeí
Vedoucí projektu Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx
Rachelstraße 6
D–93413 Cham

Tel. +49 (0)9971 / 78-218
Fax +49 (0)9971 / 845-218
kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de

Český partner

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Ředitel Mgr. Luboš Smolík
Hostašova 1
CZ–339 01 Klatovy IV.

Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

 • Logo Europäische Union
 • Logo Ziel 3
 • Logo Hostas
 • Logo Landkreis Cham Bayern

Projekt zemského okresu Cham, Referátu muzeí a Muzea Dr. Hostaše v Klatovech, podpora: Cíl 3 Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2007–2013 (INTERREG IV)

Projektový tým

Bavorský partner

Referát muzeí okresu Cham
Tel. +49 (0)9971 / 78-218
kultur@lra.landkreis-cham.de

 • Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, kulturní referentka, vedoucí projektu
 • Günther Bauernfeind M.A., vědec v oblasti kultury
 • Maria-Luise Segl M.A., vědec v oblasti kultury
 • Gaby Klauk, projetková kancelář – sekretariát

Český partner

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz

 • Direktor Mgr. Luboš Smolík
 • Petra Kestnerová, spolupracovnice